PRAKTIJK VOOR

MEDISCH-PEDICURE

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

DAMES- EN HERENKAPSTER

TE BORCULO, TEL: 06-22215180

 

 
line decor
  
line decor
 
Medisch pedicure

Op 5 april 2011 ben ik geslaagd voor “Medisch Pedicure”.
De medisch pedicure (MBO-niveau 4) is breed opgeleid. Zij kan alle zogeheten risicovoeten behandelen. Deze kunnen onder andere ontstaan ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing van de voeten.
Daarbij heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en reparatie en antidruktechnieken. Daarmee vergroot zij de behandelmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek.
De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandelend) arts.
De medisch-pedicure werkt op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders.

Zij verzorgt de voeten van mensen met allerlei voetproblemen.
In de behandeling verzorgt zij de nagels en verwijdert eelt en –indien aanwezig- likdoorns.
Voorafgaand aan de behandeling voert zij een voetonderzoek uit en zij maakt zonodig blauwdrukken.

De pedicure heeft een signalerende functie en adviseert t.a.v. schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. Indien nodig verwijst zij de cliënt naar de huisarts en/of podotherapeut.

Wat is een simms-classificatie?

Bij de screening van voeten van mensen met diabetes, wordt de zogenaamde “simms-classificatie” aangehouden. De simms-classificatie is een risico-inventarisatie die in kaart brengt welke risico’s de patiënt loopt op het mogelijk ontstaan van een ulcus of meerdere ulcera. 

De classificatie loopt van klasse 0 = geen verlies protectieve sensibiliteit (PS) of Perifeer arterieel vaatlijden ( PAV) tot klasse 3 = ulcus of amputatie in voorgeschiedenis. Voor de volledige informatie verwijzen wij naar de Richtlijn behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus.

Simms-classificatie op nota noodzakelijk?


Het is wettelijk vastgelegd dat in de basisverzekering alleen de behandeling van simms 1 t/m 3 voor vergoeding in aanmerking komt. Daarom eisen sommige zorgverzekeraars de vermelding van de simms-classificatie op de nota van de patiënt. Deze verandering is het gevolg van wijzigingen in het zorgstelsel. 
De zorgverzekeraars kunnen bij het ontbreken van de classificatie ervoor kiezen de nota’s niet uit te betalen. Wij hebben hierover contact opgenomen met de desbetreffende maatschappijen en aangeven dat onze leden hier veel vragen over ontvangen. Zij zien het probleem in en zoeken naar een passende oplossing

Kwaliteitsbewaking
De gespecialiseerd en medisch pedicure is geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor pedicures.
Daarmee voldoet de pedicure aan de volgende kwaliteitsnormen.

  • het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, Arbo en milieu
  • het naleven van de door de branche ontwikkelde evidence based Richtlijnen t.a.v. diabetes-mellitus en reumatische aandoeningen en risicovoeten
  • het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen